5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
463 Soru
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
20 Soru (Geliştirilme aşamasında)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
20 Soru
Kamu İhale Kanunu
283 Soru
Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu
60 Soru
Devlet Memurları Kanunu
120 Soru
Harcama Belgeleri Yönetmeliği
140 Soru
Harcırah Kanunu
140 Soru
Taşınır Mal Yönetmeliği
120 Soru
Sayıştay Kanunu
40 Soru
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi
20 Soru
S.G.K. Mevzuatı
120 Soru
Bilgi Edinme Kanunu
20 Soru
Dilekçe Hakkı Kanunu
13 Soru
İdari Yargılama Usulü Kanunu
80 Soru
Gelir Vergisi Kanunu
100 Soru
Vergi Usul Kanunu
80 Soru
Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun
100 Soru
Kurumlar Vergisi Kanunu
40 Soru
Katma Değer Vergisi Kanunu
40 Soru
Damga Vergisi Kanunu
40 Soru
Harçlar Kanunu
20 Soru
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu
34 Soru
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu
20 Soru
Yükselme Sınavları
50 Soru
TOPLAM 2183

Şimdilik 2183 Soru...

Maliye Kursu Mobil Soru Bankası
İndir

  İndirme Sayısı
5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu 463 Soru
Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 20 Soru (Geliştirilme aşamasında)
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği 20 Soru
Kamu İhale Kanunu 283 Soru
Kamu İhale Sözleşmeler Kanunu 60 Soru
Devlet Memurları Kanunu 120 Soru
Harcama Belgeleri Yönetmeliği 140 Soru
Harcırah Kanunu 140 Soru
Taşınır Mal Yönetmeliği 120 Soru
Sayıştay Kanunu 40 Soru
Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi 20 Soru
S.G.K. Mevzuatı 120 Soru
Bilgi Edinme Kanunu 20 Soru
Dilekçe Hakkı Kanunu 13 Soru
İdari Yargılama Usulü Kanunu 80 Soru
Gelir Vergisi Kanunu 100 Soru
Vergi Usul Kanunu 80 Soru
Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun 100 Soru
Kurumlar Vergisi Kanunu 40 Soru
Katma Değer Vergisi Kanunu 40 Soru
Damga Vergisi Kanunu 40 Soru
Harçlar Kanunu 20 Soru
Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu 34 Soru
Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu 20 Soru
Yükselme Sınavları 50 Soru
TOPLAM 2183