++Sitene Ekle
online sınav Uzmanlar pes etmiyor..

Uzmanlar pes etmiyor..

 Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği (GUYADER), Muhasebe Denetmenleri Derneği (MUDENDER), Gelir Uzmanları Derneği (GUDER), Muhasebe Uzmanları Derneği (MUDER), Milli Emlak Uzmanları Derneği (MİLEDER) ortak eylemde buluşuyorlar. Bu amaçla yapılacak

10 Aralık 2011 Cumartesi günü saat 13:00`de Ankara`da (Kolej Kavşağında) tüm maliye çalışanlarının katılacağı Uzmanlara Eşitlik Mitingi düzenleyecekler.

Kamuda "eşit işe eşit ücret" uygulamasını gerçekleştirmek amacıyla yayımlanan Kanun Hükmünde Kararnameler ile Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında çalışmakta olan uzman ve uzman yardımcılarının, özlük ve kariyer imkânları bakımından iyileştirici düzenlemeler yapılmışken, Maliye Bakanlığının merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Muhasebe Denetmenleri, Muhasebe Uzmanları, Milli Emlak Uzmanları ve Gelir İdaresi Başkanlığı`nın merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları, Kanun Hükmünde Kararname ile diğer uzmanlardan ücret ve statü yönüyle farklılaştırılarak mağdur edilmişlerdir.

659 ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameler ile diğer Bakanlıklar ve Kamu Kurumlarında görev yapan uzmanlarda merkez ve taşra ayrımına gidilmemişken, Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığında görev yapan uzmanlar ve denetmenlerde merkez ve taşra ayrımına gidilmiştir.

Söz konusu Kanun Hükmünde Kararnamelerden önce, mesleğe alınma, yetiştirilme kriterleri özlük hakları bakımından aynı statüde ve konumda bulunulan uzmanlar ile vatandaşlarımıza ve mükelleflerimize ilk elden hizmet veren Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Gelir Uzmanları, Muhasebe Denetmenleri, Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanları arasında büyük bir uçurum meydana getirilmiş, emsallerine nazaran çok daha düşük bir maaşla çalışmak zorunda bırakılmışlardır.

Böylece, beklentilerin aksine uzmanlar arasında eşitsizlik derinleştirilmiş olup, 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile yazılı ve görsel basında "Kariyer meslek mensuplarının maaşları eşitlendi" şeklinde yer alan söylemler haksızlık ve adaletsizliğe uğrayan Maliye Bakanlığı uzmanlarını hayal kırıklığına uğratmış, merkez ve taşra teşkilatında çalışma barışı ciddi şekilde bozulmuştur.

Maliye Bakanlığı ve Gelir İdaresi Başkanlığınca uygulamaya konulan tüm projelerin bu kurumların merkez ve taşra birimlerinde görev yapan Muhasebe Denetmenleri ve Yardımcıları, Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanları, Gelir Uzmanları ve Yardımcıları ile gerçekleştirildiği unutulmamalıdır.

Maliye Bakanlığında vergi incelemesi ve denetimi yapan Maliye Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Gelirler kontrolörleri ve Vergi Denetmenlerinden oluşan denetim birimlerinin Vergi Müfettişliği unvanında birleştirilmesinde merkezi denetim elemanı-taşra denetim elemanı ayrımı yapılmadan ücret ve statüleri eşitlenmişken, kamu kurumlarında çalışan uzmanlar arasında ücret eşitsizliğini gidermek amacıyla çıkarılan Kararnamelerde, Maliye Bakanlığı Uzmanları arasında, yapılan işin niteliğine, yaptığı görev dolayısıyla aldığı riske bakılmaksızın sadece kadrosunun bulunduğu yerden hareket edilerek merkez ve taşra ayrımı yapılması manidardır.

659 ve 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamelerin bu şekliyle uygulamaya konulması, hem Hukukun hakkaniyet ilkesine hem T.C. Anayasasının idarenin bütünlüğü, eşitlik, fırsat eşitliği ilkelerine hem de 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun temel prensiplerine aykırılık teşkil etmektedir. Bu haksızlıkların ve eşitsizliğin bir an evvel giderilmesi gerekmektedir.

Maliye Bakanlığında yapılan "merkez" ve "taşra" uzmanı ayırımı kaldırılarak, merkez uzmanlarına tanınan tüm özlük hakları ve kariyer imkânlarının tüm uzmanlara eşit şekilde sağlanması temel ve vazgeçilemez talebimizdir.

Haklı taleplerimizin bir an evvel karşılanması amacıyla; Gelir Uzmanları ve Yardımcıları Derneği (GUYADER), Muhasebe Denetmenleri Derneği (MUDENDER), Gelir Uzmanları Derneği (GUDER), Muhasebe Uzmanları Derneği (MUDER), Milli Emlak Uzmanları Derneği (MİLEDER), büro iş kolunda faaliyet gösteren Büro Memur-Sen, Türk Büro Sen, Büro Hak-Sen ve Bağımsız Büro Sen sendikaları birlikte hareket etme kararı alarak "Uzmanlar Birliği Platformu" nu oluşturmuştur.

Bu amaçla;

10 Aralık 2011 Cumartesi günü saat 13:00`de Ankara`da (Kolej Kavşağında) tüm maliye çalışanlarının katılacağı Uzmanlara Eşitlik Mitingi düzenlenecektir.

"Uzmanlar Birliği Platformu" olarak taleplerimiz karşılanana kadar yasal haklarımızı kullanarak mücadelemize devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.


Bu haber 2550 kez okunmustur.

HABER BASLIKLARI

1-) Yeni sorular eklendi.   04/05/2017 - 16:54 admin
2-) Ceket giymemek, kurstan çıkarılmanın gerekçesi olmaz   21/10/2015 - 23:29 admin
3-) Sitemize yeni sınavlar eklendi   22/10/2015 - 17:08 admin
4-) Maliye Kursu sınav sonuçları açıklandı   30/06/2015 - 09:13 admin
5-) Yeterliliğe tabi gelir uzmanları seslerine kulak verilmesini istiyor   02/04/2015 - 10:12 admin
6-) Muhasebe Müdürlüğü, Malmüdürlüğü Sınav Sonuçları   06/03/2015 - 21:59 admin
7-) Sitemize yeni sorular eklendi..   15/11/2014 - 21:58 admin
8-) Mesaiye Büyük Zam..!   19/10/2014 - 13:20 admin
9-) Personel Müdür-Müdür Yardımcılığı sınav duyurus   17/07/2014 - 17:24 admin
10-) Görevde Yükselme sınav duyurusu (MEMUR)   17/07/2014 - 17:23 admin
11-) Sınav sonuçları açıklandı..   17/07/2014 - 17:20 admin
12-) 2014 MAliye Kursu Sınav Soruları   07/07/2014 - 02:29 admin
13-) Maliye Yöneticileri Derneği Kuruldu   02/06/2014 - 18:09 admin
14-) Maliye Kursu Giriş Sınavı Duyrusu   31/05/2014 - 11:29 admin
15-) Şimşek'ten Memurlara Zam Açıklaması   31/05/2014 - 11:27 admin
16-) 6 yıl erken emeklilik   31/05/2014 - 11:27 admin
17-) GELİR UZMANLARI VE YARDIMCILARI TALEPLERİ İÇİN FACEBOOK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BAŞBAKANA TWİTTER ETKİNLİĞİ BAŞLATTI   09/12/2013 - 21:25 dolunayy41
18-) Malmüdüründen Vergi Dairesi Müdürüne Ceza..!   29/08/2013 - 14:45 admin
19-) Saymanlık Müdür Yardımcıları Belli Oldu.   29/08/2013 - 00:10 admin
20-) Muhasebat Genel Müdürlüğünden Sınav İlanı   05/08/2013 - 14:39 admin