++Sitene Ekle
online sınav Maliyede neler oluyor (2)

Maliyede neler oluyor (2)

14 Ocak 2012 tarihli "Maliyede Neler Oluyor?" başlıklı yazımız bir hayli ilgiye medar oldu. Yazı gazetemiz internet ortamında binlerce kişi tarafından okunarak onlarca yorum yapıldı. Hal böyle olunca bu konuda birkaç yazı daha yazma ihtiyacı hâsıl oldu. Yapılan yorumların hepsini dikkatle okudum. Yorum yapan gazetemiz okurlarına ilgilerinden dolayı teşekkür ediyorum.    

A.Fuat ZİMMETOĞLU
zimmetoglu@hotmail.com

Bu günkü yazımızda yorumlarda ortaya çıkan bazı hususlara ve bir önceki yazıda eksik kalan birkaç konuya bundan sonra yetkililer tarafından yapılacak düzenlemelere bir ışık tutma babında kısa maddeler halinde temas edeceğiz.
•  Öncelikle Maliye Uzmanı olan Devlet Muhasebe Uzmanlarını, Vergi Müfettişi olan Vergi Denetmenlerini, Defterdarlık Uzmanı olan Muhasebe ve Millî Emlak Uzmanlarını ve Gelir İdaresi Taşra Teşkilâtı Gelir Uzmanlarını haklı mücadelelerinde elde ettikleri kazanımları tebrike şayan bir durum. Bir önceki yazımızda Maliye taşra teşkilâtı idarecilerinin sıkıntılarından bahsederken yukarıdaki unvanları bahsetmemizin sebebi bu unvanlara haklı olarak verilen malî ve sosyal hakların bir ayırıma tabi tutulmadan ve kurum içi çalışma barışı bozulmadan diğer çalışanlara da verilmesidir.  
•  Maliye Bakanlığında bugüne kadar uygulamaya sokulan ve başarıyla uygulanan birçok proje bulunmaktadır. Bunlardan SAYOTO (Saymanlık Otomasyon Projesi), MEOP (Millî Emlak Otomasyon Projesi), PEROP (Personel Otomasyon Projesi), VEDOP (Vergi Dairesi Otomasyon Projesi), Say2000i (Saymanlık Otomasyon Projesi), TDMS (Tek Düze Muhasebe Sistemi), KBS (Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi), SGB (Strateji Geliştirme Başkanlığı Harcama Yönetimi Sistemi), GÜMKART (Gümrük Saymanlıklarında Uygulanan Otomatik Ödeme Sistemi), 2-B Orman Arazileri v.s projelerinin birçoğu başarıyla uygulamaya devam etmekte ve basından da takip edebildiğimiz kadarıyla ödüller almaktadır. Ödüller alan bu projelerin başındakiler terfi ettirilerek ödüllendirilirken ki haklarıdır, bu işin mutfağında çalışan, ter döken, Maliyenin Taşra Teşkilâtı çalışanlarının (Memurundan Şefine, Denetmenine ve Müdüründen Deft. Yrd.`na kadar) "BEN DEĞİL BİZ YAPTIK" felsefesi unutularak son yapılan 665 ve 666 sayılı KHK`larla adeta unutularak malî haklarında bir iyileştirme yapılmaması üzerinde çokça düşünülmesi gereken manidar bir nokta. Ayrıca Maliye Bakanlığının sırada uygulamaya koyacağı DMİS (Döner Sermaye Malî Yönetim Sistemi) ve KEÖS (Kamu Elektronik Ödeme Sistemi ) projeleri bulunmaktadır.  
•  Daha önceki yazımızda da belirttiğimiz gibi çok iyi niyetle yapıldığını düşündüğümüz kamuoyunda "Eşit işe eşit ücret" diye adlandırılan düzenlemede birçok kurumda çalışanların durumları iyileştirilirken yetmiş bine yakın çalışanı olan Maliye Personeline iyileştirme yapılmadığı gibi almakta oldukları maliye tazminatı, 2012 sonu itibariyle fazla mesai ücretleri, Döner Sermaye Saymanlıklarında çalışan personelin döner sermaye ücretleri ve Gümrük Saymanlıklarında çalışan personelin fazla çalışma ücretleri kaldırılarak mağdur edilmişlerdir. Bana gelen bilgilerden birinde son düzenlemelerden sonra bir ilçede, müdürler içinde en düşük maaşı Malmüdürünün aldığıdır. 
•  Kısaca gelen yorumlardan Maliye teşkilâtı içindeki bütün Memurların, bütün Şeflerin, Muhasebe ve Millî Emlak Denetmenlerinin, Müdür Yardımcısı, Müdür ve Defterdar Yardımcılarının bir hayli sıkıntılı oldukları aşikârdır. Maliye Taşra Teşkilâtı Uzmanlarının da taşra merkez ayırımından dolayı rahatsız oldukları bilinmektedir. Maliyedeki Şeflere kısaca değinecek olursak, başka kurumlardaki birçok müdürlüğe eşit ve onlardan fazla personel ve sorumluluğa sahip servisleri yöneten, mevzuat ve bilgi birikimi çok iyi olan ve Maliye Teşkilâtına büyük emek veren bu kadroların da çok ihmal edildiği apaçıktır. 
Maliye Teşkilâtı ile ilgili yazılacak çok şey olmakla beraber sonuç olarak mevcut sıkıntıların giderilmesi açısından temennimiz 2012 yanödeme kararnamesinde iç barışı ve huzuru tekrar zedelemeyecek hakkaniyetli bir düzenlemenin yapılmasıyla mevcut sıkıntıların bir nebze olsun giderilmesi ve daha sonra Maliye Teşkilâtı için artık bir zorunluluk haline gelen "MALÎ HİZMETLER SINIFININ" bir an önce ihdas edilerek kalıcı bir çözümün sağlanması beklentilerin tamamını karşılayacaktır.

Bu haber 2034 kez okunmustur.

HABER BASLIKLARI

1-) Yeni sorular eklendi.   04/05/2017 - 16:54 admin
2-) Ceket giymemek, kurstan çıkarılmanın gerekçesi olmaz   21/10/2015 - 23:29 admin
3-) Sitemize yeni sınavlar eklendi   22/10/2015 - 17:08 admin
4-) Maliye Kursu sınav sonuçları açıklandı   30/06/2015 - 09:13 admin
5-) Yeterliliğe tabi gelir uzmanları seslerine kulak verilmesini istiyor   02/04/2015 - 10:12 admin
6-) Muhasebe Müdürlüğü, Malmüdürlüğü Sınav Sonuçları   06/03/2015 - 21:59 admin
7-) Sitemize yeni sorular eklendi..   15/11/2014 - 21:58 admin
8-) Mesaiye Büyük Zam..!   19/10/2014 - 13:20 admin
9-) Personel Müdür-Müdür Yardımcılığı sınav duyurus   17/07/2014 - 17:24 admin
10-) Görevde Yükselme sınav duyurusu (MEMUR)   17/07/2014 - 17:23 admin
11-) Sınav sonuçları açıklandı..   17/07/2014 - 17:20 admin
12-) 2014 MAliye Kursu Sınav Soruları   07/07/2014 - 02:29 admin
13-) Maliye Yöneticileri Derneği Kuruldu   02/06/2014 - 18:09 admin
14-) Maliye Kursu Giriş Sınavı Duyrusu   31/05/2014 - 11:29 admin
15-) Şimşek'ten Memurlara Zam Açıklaması   31/05/2014 - 11:27 admin
16-) 6 yıl erken emeklilik   31/05/2014 - 11:27 admin
17-) GELİR UZMANLARI VE YARDIMCILARI TALEPLERİ İÇİN FACEBOOK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BAŞBAKANA TWİTTER ETKİNLİĞİ BAŞLATTI   09/12/2013 - 21:25 dolunayy41
18-) Malmüdüründen Vergi Dairesi Müdürüne Ceza..!   29/08/2013 - 14:45 admin
19-) Saymanlık Müdür Yardımcıları Belli Oldu.   29/08/2013 - 00:10 admin
20-) Muhasebat Genel Müdürlüğünden Sınav İlanı   05/08/2013 - 14:39 admin