online sınav GELİR UZMANLARI VE YARDIMCILARI TALEPLERİ İÇİN FACEBOOK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BAŞBAKANA TWİTTER ETKİNLİĞİ BAŞLATTI

GELİR UZMANLARI VE YARDIMCILARI TALEPLERİ İÇİN FACEBOOK SOSYAL PAYLAŞIM SİTESİNDE BAŞBAKANA TWİTTER ETKİNLİĞİ BAŞLATTI

Gelir Uzmanları ve Yardımcıları sorunlarını Başbakana ulaştırmak için her yolu denemektedirler.

Bunlardan biri de kurumda çalışan 20.000 in üzerindeki meslektaşların birlik, beraberlik ve hak arayışı için  çoğunun katılımıyyla bir araya geldikleri facebook sosyal paylaşım ağı üzerinden seslerini duyurmaya çalışmalarıdır. Kurdukları grupla mesleki sorunların üzerine ciddiyetle giderken, hak arayışlarında izledikleri yolun gerçekten sıradışı ve etkili olduğunu söyleyebiliriz. 

Gelir Uzmanları ve Yardımcılarının taleplerini içeren dilekçeyi aşağıda okuyabilir, haberi facebook kaynağına giderek takip edebilirsiniz. 

 

 

 

 

Sayın Başbakanım

Teşkilatınızda halan görevimi icra eden bir gelir uzman ve gelir uzman yardımcıları olarak bazı mağduriyetlerimizi tarafınıza iletmek isterim.

666 sayılı KHK ile tüm kurumlarda uzmanlar eşitlenirken, Gelir Uzman ve yardımcıları bu eşitlenmenin dışında tutulmuştur. Diğerkurumlardaki uzmanlar 3600 ek göstergeye çıkartılırken bizler 2200 ek göstergede bırakıldık.

Ayrıca Daha önce aile bütçemizi hesaplarken elde edeceğimiz mesai ücretlerini de hesaba katıyorduk ancak şu an
ciddi bir gelir kaybı yaşadık. (Aylık 500. TL civarında) Mesainin ağırlıkta olduğu birçok bakanlıkta bu mağduriyeti gidermek için düzenlemeler yaptı ve mesai almaktadır. İçişleri Bakanlığı emniyet personelinin fazla mesaisi kaldırılmadan önce maaşın içine katılarak muhafaza edilmiştir.

Bizimle aynı türden sınavlarla kurum içinden Muhasebe ve Milli Emlak Uzmanı olan meslektaşlarımıza inceleme yetkisi verilerek yönetmelik ve ünvan değişikliğiile Defterdarlık Uzmanı adı altında birleştirildiler. Onlara verilen bu hakları size şikayet etmiyoruz. Onlar için iyi bir netice; ancak aynı Bakanlık içinde aynı türden uzmanlar arasında dahi ayrıma tabi tutulmak bizlerin çalışma ve üretme şevkini kırmış, çalışanları kuruma karşı dargın bırakmıştır.

Bunun yanında Gelir İdaresi Başkanlığı içinde merkez birimlerdeki uzmanlarla taşradaki uzmanlar arasında da maaş ve özlük haklar yönünde taşrada çalışanlar aleyhhine ayrılıklar oluşmuştur. Önümüzdeki süreçte mecliste çıkartılmayı bekleyen yeni torba yasada merkez ve taşra uzmanlığı farkının kaldırılacağı ve gelir uzmanlarının olması gereken pozisyonlara sizin de katkılarınızla ulaşabileceklerini duymakta ve ümit etmekteyiz. Bizim tek isteğimiz bu mesleği ömrümüzün sonuna şevkle icra edebilmek ve ayni çatı altındaki bu kurumlar altındaki farkın giderilmesidir. Bunun için maaş ve özlük haklarda iyileştirmeler beklemekteyiz.

Kurumda çalışan gelir uzmanları olarak diğer kurumlardaki uzmanlarla eşitlenerek 3600 ek gösterge, 213 sayılı VUK nun 135. md sine Gelir uzmanlarının ilave edilerek inceleme yetkisi verilmesi, bu şekilde ek ödeme ve tazminatların artırılması çalışma motivasyonumuzu artırırken, kuruma dışarıdan katılan uzman yardımcılarının da kalıcı olmasını sağlayabilecektir. Bu halde kuruma dahil olan gençlerimiz kısa zamanda başka kurum sınavları kazanarak kurum değiştirmektedirler. Bu da kurumda çalışan kaybını hızlandırmakta, kurumda çalışanlar üzerind eiş yükünü daha da çok artırmaktadır.

Yukarıdaki gibi bir düzenlemenin hem kuruma hem de kurum çalışanları olarak gelir uzmanları ile yardımcılarına büyük katkı sağlayacağı şu an kurumda görevli yaklaşık 20.000 üzerinde uzman ve yardımcısının beklediği bir düzenleme şeklidir.

Kurumda çalışan Gelir Uzmanları ve yardımcıları olarak bu taleplerimizin yerine getirilmesi camiamızı kendi bünyesinde güçlendirmenin yanı sıra vergi gelirlerini artırmada büyük etken olacaktır.Çıkartılması planlanan torba yasada bu konuda düzenlemeleri görmek en büyük temennimizdir.

Ekonomik yönden güçlü bir kurum çalışan yapısı Devletimize daha çok verimli olacak aynı zamanda kurumu da her bakımdan daha güçlü bir yapıya kısa zamanda taşıyacaktır.

Ayrıca kurum içinde yönetmelik değişikliği yapılarak görevde yükselme sınavlarının içine Gelir Uzmanlığı sınavının da eklenmesi kurumda çalışan diğer memur kadrosundaki personelin yegane beklentisidir. Nitekim başka kurumlarda (ör: Orman bakanlığı memurularına müfettiş olma hakkı tanıyan yönetmelik değişikliği yapmıştır) bu tür yönetmelikler bulunmaktadır.

Biz maliye çalışanlarını Sayın Başbakanımızın mağdur bırakmayacağından şüphemiz yok. Gerekli düzenlemeler hakkında verebileceğiniz bilgileri beklemekteyiz.

Taleplerimizi ve beklentilerimizi boşa çıkarmayacağınızı ümit ederken çalışmalarınızda başarılar diler,Konuyla ilgilendiğiniz için teşekkür ederiz.

 

NOT : Bu dilekçe 20.000 in üzerinde Gelir Uzmanı ve Yardımcısının müşterek hissiyatının ifadesidir.

 

 

 

TWİTTER HESABINA GÖNDERİLECEK MESAJ.

SAYIN BAŞBAKANIM.

FACEBOOK GRUBUMUZDA YAYINLADIĞIMIZ TALEPLERİMİZİ OKUDUĞUNUZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ.

https://www.facebook.com/notes/gelir-uzmanlari/sayin-ba%C5%9Fbakanim/741102952570572

 


Bu haber 3379 kez okunmustur.

HABER BASLIKLARI

1-) Sesli Mevzuat Sayfamız Yayında   24/06/2020 - 11:11 admin
2-) Mobil Soru Bankası Uygulamamız Yayında   01/08/2019 - 14:32 admin
3-) Soru Güncelleme Çalışmaları   25/06/2019 - 12:18 admin
4-) Sitemiz Güncelleniyor..   14/06/2019 - 09:38 admin
5-) Yeni sorular eklendi.   04/05/2017 - 16:54 admin
6-) Ceket giymemek, kurstan çıkarılmanın gerekçesi olmaz   21/10/2015 - 23:29 admin
7-) Sitemize yeni sınavlar eklendi   22/10/2015 - 17:08 admin
8-) Maliye Kursu sınav sonuçları açıklandı   30/06/2015 - 09:13 admin
9-) Yeterliliğe tabi gelir uzmanları seslerine kulak verilmesini istiyor   02/04/2015 - 10:12 admin
10-) Muhasebe Müdürlüğü, Malmüdürlüğü Sınav Sonuçları   06/03/2015 - 21:59 admin
11-) Sitemize yeni sorular eklendi..   15/11/2014 - 21:58 admin
12-) Mesaiye Büyük Zam..!   19/10/2014 - 13:20 admin
13-) Personel Müdür-Müdür Yardımcılığı sınav duyurus   17/07/2014 - 17:24 admin
14-) Görevde Yükselme sınav duyurusu (MEMUR)   17/07/2014 - 17:23 admin
15-) Sınav sonuçları açıklandı..   17/07/2014 - 17:20 admin
16-) 2014 MAliye Kursu Sınav Soruları   07/07/2014 - 02:29 admin
17-) Maliye Yöneticileri Derneği Kuruldu   02/06/2014 - 18:09 admin
18-) Maliye Kursu Giriş Sınavı Duyrusu   31/05/2014 - 11:29 admin
19-) Şimşek'ten Memurlara Zam Açıklaması   31/05/2014 - 11:27 admin
20-) 6 yıl erken emeklilik   31/05/2014 - 11:27 admin