online sınav Maliye Kursu Giriş Sınavı Duyrusu

Maliye Kursu Giriş Sınavı Duyrusu

T.C.

MALİYE BAKANLIĞI

PERSONEL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MESLEKİ EĞİTİM KURSU GİRİŞ SINAVI

DUYURUSU

 

I- SINAV TARİHİ, YERİ VE ALINACAK KURSİYER SAYISI

Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı, 4/7/2014 tarihinde saat 9.30`da Ankara`da yapılacaktır.

2014-2015 eğitim dönemi için Ankara Mesleki Eğitim Kursuna 120 kursiyer alınacaktır.


II- GİRİŞ SINAVINA BAŞVURACAKLARDA ARANACAK ŞARTLAR

a) Bakanlık merkez ve taşra teşkilatı kadrolarında bulunmak,

b) Lisans veya lisans üstü öğrenim mezunu olmak,

c) Son başvuru tarihi itibarıyla son 2 yılı Genel İdare Hizmetleri Sınıfı kadrolarında (Koruma ve Güvenlik Görevlisi ve Şoför hariç) olmak üzere 4 yıl görev yapmış olmak,

ç) 2014 Yılı Ocak ayının birinci günü itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak (1/1/1979 tarihinde veya bu tarihten sonra doğmuş olmak),

d) Erkek adaylar için askerliğini yapmış, muaf veya eğitim süresince erteletmiş olmak,

şartları aranacaktır.

Maliye Kursu veya Mesleki Eğitim Kursu mezunu olanlar, Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Genel Yönetmelikte yer alan (A) Grubu kadrolar (yardımcılar dahil) ile Uzman ve daha üst unvanlarda bulunanların başvuruları kabul edilmeyecektir.

 

III- SINAVA BAŞVURU ŞEKLİ

Başvuru şartlarını taşıyanlardan Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavına katılmak isteyen Bakanlığımız merkez ve taşra personeli, Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr)internet adresinde bulunan"Mesleki Eğitim Kursu Giriş Sınavı Başvuru Formu"nu 9 Haziran 2014 tarihinden 13 Haziran 2014 tarihi mesai bitimine (17:30) kadarelektronik ortamda doldurmak suretiyle aşağıda açıklandığı şekilde başvurularını yapacaklardır.

- Adaylar başvurularını, T.C. Kimlik Numaralarını yazmak suretiyle elektronik ortamdaki başvuru formuna giriş yaparak gerçekleştireceklerdir. Başvuru Formuna doğrudan yansıyacak olan 1 ve 2 nci bölümlerdeki bilgilerde hata veya eksikliğin bulunması halinde adaylar ilgili personel birimine başvurarak, bu hata veya eksiklik giderildikten sonra başvuru işlemine devam edeceklerdir.

- Başvuru formunun 3 üncü bölümü adaylar tarafından doldurulacaktır. Bu bölümdeki bilgilerde aday başvurunun son gününe kadar düzeltme yapabilecektir. Adaylar formdaki bilgilerin doğruluğunu kontrol ettikten sonra onaylanıp gönderilmesine dikkat edeceklerdir.

 

IV- PERSONEL BİRİMLERİNCE YAPILACAK İŞLEMLER

- Bakanlık atamalı personel için Personel Genel Müdürlüğünün ilgili Atama Şubeleri,

- Valilik atamalı personel için Defterdarlık Personel Müdürlükleri,

kendilerine verilecek olan şifreleri kullanarak, başvuruda bulunanların bilgilerinin doğruluğunu ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadıklarını kontrol ettikten sonra 16 Haziran 2014 tarihinden 20 Haziran 2014 tarihi mesai bitimine (17:30) kadar onaylama işlemini yapacaklardır.

Personel birimleri adaylara ait formdaki bilgilerin tamamından ve sınava katılma şartlarını taşıyıp taşımadığına ilişkin hususların doğruluğundan sorumludurlar.

 

V- SINAVA GİRİŞ BELGELERİNİN ADAYLARCA TEMİNİ

Adaylar, SınavGiriş Belgesini 1 Temmuz 2014 tarihinden itibaren Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr)internet adresindençıktısını alarak fotoğraf yapıştırıp çalıştığı şube veya birim amirine mühürletip imzalatmak suretiyle onaylatacaklardır.

 

VI- SINAV SORULARININ İLANI, İTİRAZ VE SONUCUN DUYURULMASI

a) Sınav soruları ve cevap anahtarı Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr)internet adresinde ilan edilecektir. Adaylar sorulara ilişkin itirazlarını, ilanı takip eden beş iş günü içinde yazılı olarak Personel Genel Müdürlüğüne yapacaklardır. Sınav Komisyonunca, takip eden beş iş günü içinde itirazlar değerlendirilerek, sonuç Personel Genel Müdürlüğünce adaylara bildirilecektir.

b) Sınavda yüz tam puan üzerinden en az 50 puan alanlar başarılı sayılacaktır. Duyuruda belirtilen sayıda aday, başarı sırasına göre Kursa kayıt hakkı kazanacaktır. Son sırada aynı puanı alan birden fazla adayın bulunması halinde, sırasıyla hizmet süresi fazla olana öncelik tanınacaktır.

c) Sınav sonuçları ile asil ve yedek olarak kayıt hakkı kazananları belirtir liste en geç 25/7/2014 tarihi mesai bitiminde Personel Genel Müdürlüğü (www.pergen.gov.tr)internet adresinde yayımlanmak ve Bakanlık ilan panosunda asılmak suretiyle duyurulacaktır. Ayrıca kayıt hakkı kazananlara tebligat yapılmak üzere birimlerine yazılı olarak bildirim yapılacaktır.

 

VII- DİĞER HUSUSLAR

a) Sınavda başarılı olanlardan, başvuru şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanların ve görevden uzakta olanların kursa kayıtları yapılmaz.

b) Sınav soruları Maliye Bakanlığı Mesleki Eğitim Kursu Yönergesinin 10 uncu maddesinde belirtilen konularda ve oranlarda sorulacaktır.

c) Sınava girecek adaylar, beraberlerinde sınav giriş belgesi ile birlikte kimlik tespitinde kullanılmak üzere fotoğraflı ve geçerli bir kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, T.C. kimlik numarası olan sürücü belgesi veya pasaport) yanlarında bulunduracaktır.

ç) Cep telefonu, çağrı cihazı, telsiz gibi haberleşme araçları ile cep bilgisayarı, her türlü bilgisayar özelliği bulunan cihazlarla, müsvedde kağıdı, defter, kitap, sözlük, sözlük işlevi olan elektronik aygıt, hesap cetveli, hesap makinesi vb. araçlarla girmek yasaktır.

d) Kursiyerlere eğitim ve öğretim süresince Harcırah Kanununun 37 ve 42 nci maddeleri çerçevesinde gündelik ödenecektir.

 

İletişim Adresi : Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü

Sınav Hizmetleri Şubesi 3. Kat No:308

Dikmen Caddesi (06450) Çankaya/ANKARA

Tel : 0 (312) 415 20 54- 415 20 55 - 415 21 14

Faks : 0 (312) 425 04 43 - 424 06 39


Bu haber 5050 kez okunmustur.

HABER BASLIKLARI

1-) Sesli Mevzuat Sayfamız Yayında   24/06/2020 - 11:11 admin
2-) Mobil Soru Bankası Uygulamamız Yayında   01/08/2019 - 14:32 admin
3-) Soru Güncelleme Çalışmaları   25/06/2019 - 12:18 admin
4-) Sitemiz Güncelleniyor..   14/06/2019 - 09:38 admin
5-) Yeni sorular eklendi.   04/05/2017 - 16:54 admin
6-) Ceket giymemek, kurstan çıkarılmanın gerekçesi olmaz   21/10/2015 - 23:29 admin
7-) Sitemize yeni sınavlar eklendi   22/10/2015 - 17:08 admin
8-) Maliye Kursu sınav sonuçları açıklandı   30/06/2015 - 09:13 admin
9-) Yeterliliğe tabi gelir uzmanları seslerine kulak verilmesini istiyor   02/04/2015 - 10:12 admin
10-) Muhasebe Müdürlüğü, Malmüdürlüğü Sınav Sonuçları   06/03/2015 - 21:59 admin
11-) Sitemize yeni sorular eklendi..   15/11/2014 - 21:58 admin
12-) Mesaiye Büyük Zam..!   19/10/2014 - 13:20 admin
13-) Personel Müdür-Müdür Yardımcılığı sınav duyurus   17/07/2014 - 17:24 admin
14-) Görevde Yükselme sınav duyurusu (MEMUR)   17/07/2014 - 17:23 admin
15-) Sınav sonuçları açıklandı..   17/07/2014 - 17:20 admin
16-) 2014 MAliye Kursu Sınav Soruları   07/07/2014 - 02:29 admin
17-) Maliye Yöneticileri Derneği Kuruldu   02/06/2014 - 18:09 admin
18-) Maliye Kursu Giriş Sınavı Duyrusu   31/05/2014 - 11:29 admin
19-) Şimşek'ten Memurlara Zam Açıklaması   31/05/2014 - 11:27 admin
20-) 6 yıl erken emeklilik   31/05/2014 - 11:27 admin