++Sitene Ekle
online sınav (I) sayılı listenin ( cetvelindeki mallara ait ÖTVnin tecili ve terkini ile ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
(I) sayılı listenin ( cetvelindeki mallara ait ÖTVnin tecili ve terkini ile ilgili olarak aşağıda yapılan açıklamalardan hangisi yanlıştır?
A Söz konusu malların (I) sayılı listeye dahil olmayan malların imalinde kullanılmak üzere, ithalatçıları veya imalatçıları tarafından tesliminde, tarh ve tahakkuk ettirilen ÖTVnin Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek kısmı, teminat alınmak suretiyle tec
B Genel ve katma bütçeli idareler de teminat vermek zorundadır.
C Tecil edilen tutar için tecil faizi hesaplanmayacaktır.
D Tecil-terkin uygulamasından
E