++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma yapabilecek kamu tüzel kişilerinden değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma yapabilecek kamu tüzel kişilerinden değildir?
A Köy idareleri,
B Üniversiteler,
C İl Özel İdareleri,
D İDT,
E