++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma yapabilecek kamu kurumlarından değildir?
Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma yapabilecek kamu kurumlarından değildir?
A İDT,
B Köy idareleri,
C Barolar,
D Katma bütçeli daireler,
E