++Sitene Ekle
online sınav YÖK yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merciler hangisidir?
YÖK yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merciler hangisidir?
A Yönetim Kurulu,
B Kurul Başkanı,
C Yüksek Öğretim Kurulu,
D Hiçbiri,
E