++Sitene Ekle
online sınav Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
Aynı ilçe sınırları içinde birden çok köy ve belediye yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
A Valilik,
B İl İdare Kurulu,
C İlçe İdare Kurulu,
D İlgili Bakanlık,
E