++Sitene Ekle
online sınav Ayrı İllere bağlı birden çok kamu tüzel kişileri yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
Ayrı İllere bağlı birden çok kamu tüzel kişileri yararına kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
A Valilik,
B İl İdare Kurulu,
C İlgili Bakanlık,
D Bakanlar Kurulu,
E