++Sitene Ekle
online sınav Bakanlar kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
Bakanlar kurulunca kabul olunan, büyük enerji ve sulama projeleri ile iskan projelerin gerçekleştirilmesi, yeni ormanların yetiştirilmesi, kıyıların korunması ve turizm amacıyla yapılacak kamulaştırmalarda kamu yararı kararı verecek merci aşağıdakilerden hangisidir?
A Valilik,
B İl İdare Kurulu,
C İlgili Bakanlık,
D Bakanlar Kurulu,
E