online sınav Bakanlar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararları hangi merci tarafından onaylanır?
Bakanlar veya Bakanlar Kurulu tarafından verilen kamu yararı kararları hangi merci tarafından onaylanır?
A İlgili Bakan,
B Bakanlar Kurulu,
C Onaylanması gerekmez,
D Hiçbiri,
E