++Sitene Ekle
online sınav Kamulaştırma Kanunundan doğan tüm anlaşmazlıkların adli yargıda çözülmesi gerekenleri hangi mahkemede görülür?
Kamulaştırma Kanunundan doğan tüm anlaşmazlıkların adli yargıda çözülmesi gerekenleri hangi mahkemede görülür?
A Asliye Hukuk Mahkemeleri,
B Sulh Hukuk Mahkemeleri,
C Ceza Mahkemeleri,
D Hiçbiri,
E