++Sitene Ekle
online sınav 2942 sayılı Kamulaştırma Kanunuyla aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlükten kaldırılmıştır?
2942 sayılı Kamulaştırma Kanunuyla aşağıdaki kanunlardan hangisi yürürlükten kaldırılmıştır?
A 167 sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun,
B 6326 sayılı Petrol Kanunu,
C 6830 sayılı İstimlak Kanunu,
D 6538 sayılı İstanbul Kapalı Çarşısının Tamir ve İhyası Hakkında Kanun,
E