++Sitene Ekle
online sınav Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki çekişmelerde kamulaştırmayı yapan idareye husumet .................. Ancak mülkiyetin kişiler arasında çekişmeli olması idare adına tescile .....................Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki çekişmelerde kamulaştırmayı yapan idareye husumet .................. Ancak mülkiyetin kişiler arasında çekişmeli olması idare adına tescile .....................Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A düşer - engel değildir,
B düşmez - engel değildir,
C düşer - engeldir,
D düşmez - engeldir,
E