++Sitene Ekle
online sınav Kadastro geçmemiş yerlerde tespit işlemi için mülki amir, idarenin istemi üzerine kaç gün içerisinde bilirkişilerin seçilmesi ve Sulh Hukuk Mahkemesinde yeminlerinin yaptırılarak isimlerini kamulaştırmayı yapacak idareye bildirilmesini sağlar?
Kadastro geçmemiş yerlerde tespit işlemi için mülki amir, idarenin istemi üzerine kaç gün içerisinde bilirkişilerin seçilmesi ve Sulh Hukuk Mahkemesinde yeminlerinin yaptırılarak isimlerini kamulaştırmayı yapacak idareye bildirilmesini sağlar?
A 5
B 8
C 15
D 30
E