++Sitene Ekle
online sınav İl Kıymet Takdir Komisyonu kimlerden oluşur?
İl Kıymet Takdir Komisyonu kimlerden oluşur?
A Defterdarlık memurlarından, resmi kuruluşların ziraat mühendislerinden yoksa ziraat teknisyenlerinden, o ildeki fen adamları arasından birer asil ve birer yedek olmak üzere 3 asil ve 3 yedek üye ile İl Belediye Encümenince taşınmaz mal sahipleri arasında
B Defterdarlık memurlarından, resmi veya özel kuruluşların ziraat mühendislerinden yoksa ziraat teknisyenlerinden, o ildeki fen adamları arasından birer asil ve birer yedek üye olmak üzere 3 asil ve 3 yedek üye, İl belediye Encümenince taşınmaz mal sahipler
C Defterdarlık memurlarından, resmi kuruluşların ziraat mühendislerinden yoksa ziraat teknisyenlerinden, o ildeki Bayındırlık Bakanlığı kuruluşuna dahil teknik elemanlar arasından birer asil ve birer yedek üye olmak üzere 3 asil ve 3 yedek üye ile Belediye
D Hiçbiri,
E