++Sitene Ekle
online sınav Kıymet takdir komisyonu kamulaştırma bedelinin takdirinde aşağıdaki unsurlardan hangisini göz önünde bulundurmaz?
Kıymet takdir komisyonu kamulaştırma bedelinin takdirinde aşağıdaki unsurlardan hangisini göz önünde bulundurmaz?
A Kamulaştırma tarihindeki resmi makamlarca yapılmış kıymet takdirlerini,
B Varsa vergi beyanını,
C Yapılarda kamulaştırma tarihindeki resmi birim fiyatları ve yapı maliyet hesaplarını ve yıpranma payını,
D Bedelin tespitinde etkili olacak diğer sübjektif ölçüleri,
E