++Sitene Ekle
online sınav İdare tarafından kamulaştırma bedelinin bankaya yatırıldığı tarihten başlayarak tebligat için kaç gün içinde notere verilmesi gerekir?
İdare tarafından kamulaştırma bedelinin bankaya yatırıldığı tarihten başlayarak tebligat için kaç gün içinde notere verilmesi gerekir?
A 7
B 10
C 15
D 30
E