++Sitene Ekle
online sınav İdare kamulaştırmanın her safhasında ..................... kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçilebilir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
İdare kamulaştırmanın her safhasında ..................... kararı ile kamulaştırmadan tek taraflı olarak kısmen veya tamamen vazgeçilebilir. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?
A Kamulaştırma kararı veren merciinin,
B Kararı onaylayan yetkili merciinin,
C Kamulaştırma kararı veren ve onaylayan yetkili merciinin,
D Hiçbiri,
E