++Sitene Ekle
online sınav Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki çekişmelerde kamulaştırma yapan ......... Cümlenin devamı aşağıdakilerden hangisidir?
Kamulaştırılan taşınmaz malın aynı üzerindeki çekişmelerde kamulaştırma yapan ......... Cümlenin devamı aşağıdakilerden hangisidir?
A İdareye husumet düşmez,
B İdare tarafından dava açılabilir,
C İdarenin mülki amiri tarafından yeniden tespiti istenir,
D Hiçbiri,
E