++Sitene Ekle
online sınav Mal sahibinin geri alma hakkının doğmasından itibaren kaç yıl içinde, kullanılmayan taşınmaz malı geri alma hakkı düşer?
Mal sahibinin geri alma hakkının doğmasından itibaren kaç yıl içinde, kullanılmayan taşınmaz malı geri alma hakkı düşer?
A 1
B 3
C 5
D 10
E