++Sitene Ekle
online sınav Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği takdirde bu miktarın kamulaştırma bedelinden yapılacak indirim kamulaştırma bedelinin yüzde kaçından fazla olamaz?
Kamulaştırma dışında kalan kısmın bedelinde kamulaştırma nedeniyle artış meydana geldiği takdirde bu miktarın kamulaştırma bedelinden yapılacak indirim kamulaştırma bedelinin yüzde kaçından fazla olamaz?
A 10
B 20
C 50
D 100
E