++Sitene Ekle
online sınav Kamulaştırılacak taşınmaz malın sahibi, zilyedi veya diğer ilgililer kamulaştırma işlemine karşı .................. yargıda ve takdir olunan bedel ile maddi hatalara karşı ..........yargıda dava açabilir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmesi gerekir?
Kamulaştırılacak taşınmaz malın sahibi, zilyedi veya diğer ilgililer kamulaştırma işlemine karşı .................. yargıda ve takdir olunan bedel ile maddi hatalara karşı ..........yargıda dava açabilir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmesi gerekir?
A İdari - Adli,
B Adli - İdari,
C Mahalli adli - İdari,
D Hiçbiri,
E