++Sitene Ekle
online sınav İmar mevzuatı gereğince düzenlemeye tabi tutulan parsellerden DOP karşılığı olarak bir defaya mahsus yol, yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılan yerler için eski malikleri tarafından .................Cümlenin sonuna hangisi gelmelidir?
İmar mevzuatı gereğince düzenlemeye tabi tutulan parsellerden DOP karşılığı olarak bir defaya mahsus yol, yeşil saha ve bunun gibi kamu hizmet ve tesisleri için ayrılan yerler için eski malikleri tarafından .................Cümlenin sonuna hangisi gelmelidir?
A Karşılığı istenebilir,
B Dava açılabilir,
C Mülkiyet İddiasında bulunulamaz,
D Hiçbiri,
E