++Sitene Ekle
online sınav Kamulaştırma Kanunu uyarınca gerekli işlemler tamamlanıp tapuda kayıtlı olanların idare adına intikallerinin yapılmasından, tapuda kayıtlı olmayanların tescillerinin sağlanmasından sonra kamulaştırılan yer için herhangi bir nedenle gerçek veya tüzelkişiler adına yeniden tapu tesis edildiği takdirde idarenin isteği üzerine .........Cümlenin sonuna hangisi gelmelidir?
Kamulaştırma Kanunu uyarınca gerekli işlemler tamamlanıp tapuda kayıtlı olanların idare adına intikallerinin yapılmasından, tapuda kayıtlı olmayanların tescillerinin sağlanmasından sonra kamulaştırılan yer için herhangi bir nedenle gerçek veya tüzelkişiler adına yeniden tapu tesis edildiği takdirde idarenin isteği üzerine .........Cümlenin sonuna hangisi gelmelidir?
A Tapu Sicil Müdürlüğü sonraki kaydın iptalini sağlar,
B Hakim sonraki kaydın iptali hakkında karar verir,
C Mülki amir tarafından dava açılır,
D Hiçbiri,
E