++Sitene Ekle
online sınav Ne zamandan itibaren taşınmaz mal sahibinin kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malda yeni inşaat veya ekim veya mevcut inşaatta esaslı değişiklikler meydana getirmek için kullanma hakları kalkar?
Ne zamandan itibaren taşınmaz mal sahibinin kamulaştırılması kararlaştırılan taşınmaz malda yeni inşaat veya ekim veya mevcut inşaatta esaslı değişiklikler meydana getirmek için kullanma hakları kalkar?
A Kamulaştırma kararının alınmasından itibaren,
B Kıymet takdir kararının alınmasında sonra,
C Tebliğ tarihinden itibaren,
D Kamulaştırma bedelinin milli bankalardan birine yatırılmasından itibaren,
E