++Sitene Ekle
online sınav Kıymet takdirinde kamulaştırmayı yapan daire tebligatı kamulaştırma kararının tamamlanmasından itibaren...............içinde usulüne göre yaptırmamış ise kamulaştırma kararının hak sahibine tebliğ olduğu, tebligat yapılmadan dava açılmış ise davanın açıldığı gün esas tutulur. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
Kıymet takdirinde kamulaştırmayı yapan daire tebligatı kamulaştırma kararının tamamlanmasından itibaren...............içinde usulüne göre yaptırmamış ise kamulaştırma kararının hak sahibine tebliğ olduğu, tebligat yapılmadan dava açılmış ise davanın açıldığı gün esas tutulur. Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A 3 ay,
B 6 ay,
C 1 yıl,
D 2 yıl,
E