++Sitene Ekle
online sınav Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mala acele el konulmasına idarece zorunluluk görüldüğü hallerde mahkeme..............gün içinde taşınmaz malın sahibini davet ile ......... gün zarfında taşınmaz malın 11. maddede yazılı olduğu şekilde kıymet takdirine esas olabilecek bütün niteliklerini tespit ettirerek o taşınmaz malın idare edilmesine karar verir ve bu kararı tapu dairesine bildirir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
Kamulaştırılması yapılan taşınmaz mala acele el konulmasına idarece zorunluluk görüldüğü hallerde mahkeme..............gün içinde taşınmaz malın sahibini davet ile ......... gün zarfında taşınmaz malın 11. maddede yazılı olduğu şekilde kıymet takdirine esas olabilecek bütün niteliklerini tespit ettirerek o taşınmaz malın idare edilmesine karar verir ve bu kararı tapu dairesine bildirir.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A 3 - 5
B 7 - 10
C 8 - 5
D 5 - 15
E