++Sitene Ekle
online sınav Taraflar bedelde anlaşamadıkları takdirde alıcı idare devirle anlaşma tarihinden veya Danıştay kararının tebliğinden itibaren ............ gün içinde, 10. maddede yazılı kıymet takdir komisyonuna değer takdir ettirir. Taraflar bu komisyon raporuna, kendilerine veriliş veya tebliğ tarihinden itibaren .................. gün içinde itiraz ettikleri takdirde anlaşmazlık taşınmaz malın bulunduğu ......... mahkemesinde karara bağlanır.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
Taraflar bedelde anlaşamadıkları takdirde alıcı idare devirle anlaşma tarihinden veya Danıştay kararının tebliğinden itibaren ............ gün içinde, 10. maddede yazılı kıymet takdir komisyonuna değer takdir ettirir. Taraflar bu komisyon raporuna, kendilerine veriliş veya tebliğ tarihinden itibaren .................. gün içinde itiraz ettikleri takdirde anlaşmazlık taşınmaz malın bulunduğu ......... mahkemesinde karara bağlanır.Yukarıdaki boşluklara aşağıdakilerden hangileri gelmelidir?
A 30 - 30 - Asliye,
B 30 - 60 - Sulh,
C 60 - 30 - Asliye,
D 30 - 30 - Sulh,
E