++Sitene Ekle
online sınav Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz mallarla ilgili olarak mahkemece yapılacak son ilan tarihinden itibaren kaç ay içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından zilyet aleyhine dava açıldığı belgelendirilmediği takdirde zilyet kamulaştırma bedelinin kendisine ödenmesini isteyebilir?
Tapuda kayıtlı olmayan taşınmaz mallarla ilgili olarak mahkemece yapılacak son ilan tarihinden itibaren kaç ay içinde Hazine veya üçüncü bir kimse tarafından zilyet aleyhine dava açıldığı belgelendirilmediği takdirde zilyet kamulaştırma bedelinin kendisine ödenmesini isteyebilir?
A 1
B 2
C 3
D 6
E