++Sitene Ekle
online sınav Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolarda yer verilecek önemde olması esastır. açıklaması aşağıdaki temel kavramlardan hangisinin tanımıdır?
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğine göre, Bir hesap kalemi veya mali bir olayın nispi ağırlık ve değerinin, mali tablolarda yer verilecek önemde olması esastır. açıklaması aşağıdaki temel kavramlardan hangisinin tanımıdır?
A Tam Açıklama Esası
B Önemlilik Esası
C Süreklilik Esası
D Tutarlılık Esası
E