++Sitene Ekle
online sınav Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Faaliyet dönemi içinde paraya dönüştürülebilecek veya kullanılarak tüketilecek varlık ve alacaklar, bilançoda dönen varlıklar ana hesap grubu içinde gösterilir. şeklinde ifade edilen temel ilke aşağıdakilerden hangisine aittir?
Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinde Faaliyet dönemi içinde paraya dönüştürülebilecek veya kullanılarak tüketilecek varlık ve alacaklar, bilançoda dönen varlıklar ana hesap grubu içinde gösterilir. şeklinde ifade edilen temel ilke aşağıdakilerden hangisine aittir?
A Faaliyet Sonuçları Tablosu İlkeleri
B Bütçe uygulama sonuçları tablosu ilkeleri
C Bilanço ilkeleri
D Varlıklara ilişkin ilkeler
E