++Sitene Ekle
online sınav İşletme defterinin gider sayfasının ilk satırına hangi değer kaydı yapılır ?
İşletme defterinin gider sayfasının ilk satırına hangi değer kaydı yapılır ?
A Kayıt tarihi yazılır.
B Açıklama yazılır.
C İşletmede satılmak üzere alınan malın toplam değeri yazılır.
D Bir önceki sayfanın ya da dönem başı ise bir önceki dönemin devreden mal tutarı yazılır.
E