++Sitene Ekle
online sınav  Elektrik, su, telefon gibi giderleri işletmenin ne tür giderleridir ?
 Elektrik, su, telefon gibi giderleri işletmenin ne tür giderleridir ?
A Genel giderleridir.
B Mal üretim giderleridir.
C Mal satım giderleridir.
D Hasılat giderleridir.
E