++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakilerden hangisi işletme defterinin gelir tarafına yazılır ?
Aşağıdakilerden hangisi işletme defterinin gelir tarafına yazılır ?
A Dönem kârı
B Dönem başı mal mevcudu
C Amortisman tutarı
D Dönem içinde yapılan mal satışları
E