++Sitene Ekle
online sınav Ay sonunda hesaplanan KDVnin indirilecek KDVden fazla çıkması hâlinde ne gibi işlem yapılır ?
Ay sonunda hesaplanan KDVnin indirilecek KDVden fazla çıkması hâlinde ne gibi işlem yapılır ?
A Kasada saklanır.
B Vergi dairesine bir sonraki ay KDV beyanı ile ödenir.
C Gelecek aya devredilir.
D Ödenecek ücret ve diğer giderler sütununa kaydedilir.
E