++Sitene Ekle
online sınav  Dönem sonunda gelir sayfasının son satırına hangi kayıt yapılır?
 Dönem sonunda gelir sayfasının son satırına hangi kayıt yapılır?
A Amortisman kaydı yapılır.
B Dönem kârı kaydedilir.
C Dönem sonu mal mevcudu kaydedilir.
D Dönem zararı kaydedilir.
E