++Sitene Ekle
online sınav Hangi mallardan amortisman ayrılamaz ?
Hangi mallardan amortisman ayrılamaz ?
A Bilgisayar ve yazar kasadan
B İşletmede kullanılan mobilyadan
C Gayrimenkul ve tesisat gibi kıymetlerden
D Satılan mallardan
E