++Sitene Ekle
online sınav Kimler serbest meslek sahibidir ?
Kimler serbest meslek sahibidir ?
A Şahsi mesai yapanlar
B İlmi veya mesleki bilgiye dayanan iş yapanlar
C İhtisasa dayanan ticari mahiyette olmayan iş yapanlar
D Hepsi
E