++Sitene Ekle
online sınav Serbest meslek makbuzu düzenlenirken brüt ücret üzerinden hangi vergi kesilir ?
Serbest meslek makbuzu düzenlenirken brüt ücret üzerinden hangi vergi kesilir ?
A Gelir Vergisi Stopajı
B Kurumlar Vergisi
C KDV
D Fon payı
E