++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonları arasında yer almaz ?
Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel fonksiyonları arasında yer almaz ?
A Sınıflandırma
B Raporlama
C Kaydetme
D Değerleme
E