++Sitene Ekle
online sınav Gelir ve gider hesapları kâr zarar hesabına devredilerek kapatılmadan önce hangi tablonun düzenlenmesi gerekir ?
Gelir ve gider hesapları kâr zarar hesabına devredilerek kapatılmadan önce hangi tablonun düzenlenmesi gerekir ?
A Bilanço
B Gelir Tablosu
C Mizan
D Fon akım tablosu
E