++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır ?
A Yevmiye defterindeki hesap hareketleri büyük defterlerle birebir olmalıdır.
B Yevmiye defterinde yapılan bir kayıt büyük deftere de yazılmak zorundadır.
C Yevmiye defterlerindeki hesapların bilgilerinin özeti büyük defterdedir.
D Büyük defterler bilânçoya kaynak oluşturmazlar.
E