++Sitene Ekle
online sınav 7 ile başlayan hesaplar gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır ?
7 ile başlayan hesaplar gelir tablosunun hangi bölümünde yer alır ?
A Olağan dışı gelir ve karlar
B Satışların maliyeti
C Faaliyet giderleri
D Yer almaz
E