++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında sayılmaz ?
Aşağıdakilerden hangisi muhasebenin temel kavramları arasında sayılmaz ?
A Sosyal Sorumluluk
B Tutarlılık
C Kesinlik
D Parayla ölçme
E