++Sitene Ekle
online sınav İşletmenin, stokları içinde yer alan hammaddeyi üretime sevk etmesi hâlinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesapların hangisinin kullanımı doğrudur?
İşletmenin, stokları içinde yer alan hammaddeyi üretime sevk etmesi hâlinde yapması gereken kayıtta aşağıdaki hesapların hangisinin kullanımı doğrudur?
A A) Diğer Stoklar hesabı alacaklı
B B) Satılan Mamuller Maliyeti hesabı borçlu
C C) Direkt İlk Madde ve Malzeme Yansıtma hesabı alacaklı
D D) Direkt İlk Madde ve Malzeme Giderleri hesabı borçlu
E