++Sitene Ekle
online sınav İşletmenin alacak senetleri için hesapladığı reeskont tutarının izleyen yılda iptaliyle ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
İşletmenin alacak senetleri için hesapladığı reeskont tutarının izleyen yılda iptaliyle ilgili kayıt aşağıdakilerden hangisidir?
A Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu – Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
B Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu – Reeskont Faiz Giderleri hesabı alacaklı
C Alacak Senetleri hesabı borçlu – Reeskont Faiz Gelirleri hesabı alacaklı
D Alacak Senetleri Reeskontu hesabı borçlu – Finansman Giderleri hesabı alacaklı
E