++Sitene Ekle
online sınav Aşağıdaki stok değerleme esaslarından hangisi maliyet bedeli temeline dayanmaz?
Aşağıdaki stok değerleme esaslarından hangisi maliyet bedeli temeline dayanmaz?
A A) İlk giren ilk çıkar
B B) Ortalama maliyet
C C) Emsal bedeli
D D) Son giren ilk çıkar
E